Sepetim (0)

Kullanım Koşulları

TİCARİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

 

1.     TARAFLAR

1.1 Alıcı                        :  Bundan böyle aşağıda “Alıcı” olarak anılacaktır.

       Ad-Soyad(Unvan):

        Fatura Adresi      :

        Vergi Dairesi        :

         TCKN                  :

         Mersis no            :

         E-posta                :

         Telefon                 :

          Tarih                   :

 

       1.2 Satıcı                     : Bundan böyle aşağıda “Satıcı” olarak anılacaktır.

 

                 Unvan               : GKS SAĞLIK VE KOZMETİK SAN. VE TİC.A.Ş.

 

                Adresi                : Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:11/2 Maltepe/İstanbul

          E-posta               : [email protected]

         Telefon                 : 0 216 579 27 34

         Mersis no            : 0-0600-2354-8500014

 

                  Alıcı ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf” ve birlikte "Taraflar” olarak anılacaktır.

     

İşbu Ticari Alım Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”); 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanun kapsamında hizmet sağlayıcı tanımlanan Satıcı ile www.gerceksaglik.com.tr alan adlı web sitesi veya mobil uygulama (kısaca “Sanal Mağaza”) üzerinden nitelikleri yazılı olarak belirlenmiş ve satış fiyatı beyan edilmiş ürünü sipariş vererek satın alan “Alıcı” arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

 Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; Sözleşme yalnızca Sanal Mağaza üzerinden internet ortamında alışveriş yapan gerçek ve tüzel kişileri ve/veya ticari iş niteliğindeki işlemleri kapsamaktadır. Taraflar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca "tacir” veya "esnaf” olması ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olması nedeni ile, Sözleşme Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’na tâbidir. Bu nedenle Alıcı tüketici kanunundan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin işbu Sözleşme’ye hiçbir şekilde uygulanamayacağı konusunda bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder.

2.     KONU

  İşbu Sözleşme’nin konusu Alıcı’nın, Satıcı’ya ait olan Sanal Mağaza üzerinden satın aldığı ürün/ürünlerin satışı ve teslimatı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Alıcı, hem Üyelik Sözleşmesi’ne hem de işbu Sözleşme kapsamındaki siparişi Sanal Mağaza üzerinden ileterek işbu Sözleşme’ye elektronik ortamda onay vermesi ile Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi kurulmuş olacaktır.

 

3.     ÜRÜN/ÜRÜNLERE VE ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Siparişe konu ürün/ürünlere ait bilgiler şöyledir:

 

 

 

 

 

 

Alıcı, yukarıda belirtilen sipariş konusu ürün/ürünlerin özellikleri, satış fiyatı, miktarı, ödeme şekli, teslimat şartları ve siparişe konu ürün/ürünler ile ilgili iptal ve iade koşulları hakkındaki bilgilere haiz olduğunu, bu bilgileri kendi iradesiyle onaylayarak satın aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı’nın kredi kartı ile taksitli alım yapması halinde Sanal Mağaza üzerinde tercih etmiş olduğu taksit miktarı geçerlidir. Taksit imkanı tamamen Alıcı’nın bankasının takdir yetkisinde olup, taksitlendirme işlemi kapsamında Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.       ÜRÜN DEĞİŞİMİ VEYA ÜRÜN İADESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

  Üründe ayıp olması halinde ihbar yükümlülüğü tamamen Alıcı’ya aittir. Alıcı, Sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayarak tutanak tutacaktır.

Alıcı, teslim esnasında ürünün ayıplı olduğu belli ise 2 (iki) gün içerisinde, ayıp açıkça belli değilse teslimden itibaren 8 gün sonra ürünü incelemek veya incelettirmek ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içerisinde Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Belirtilmelidir ki; Alıcı Satıcı’dan kaynaklanan nedenler ile Ürün’ün iadesini sağlayabilmesi için durumu ispat etmesi gerekmektedir. Alıcı bu durumu ispat edemez ise, Ürün iptali yapılamayacaktır.

Alıcı, ayıp ihbarı ile birlikte Sanal Mağaza üzerinden iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Alıcı’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için, ürünün orijinal ambalajında saklanması, kendisine teslim edilmiş tüm ambalaj malzemeleriyle eksik bir şekilde, fiziksel hasar görmeden aynen geri göndermesi gerekmektedir. Bununla birlikte irsaliye ve faturaların tüm asıl ve kopyalarının ürünlerle birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Satıcı Alıcı’nın beyanlarında haklı olması halinde Alıcı’ya ücret iadesi yapılacaktır. Bu durumda ücret iadesi ürünler Satıcı’nın belirtilen depo adresine gönderilip kontrollerinin yapıldığı ve sürecin tamamlanmasından sonra 10 (on) iş günü içerisinde yapılacaktır.

İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda bulunmaması veya yenisi ile değiştirme imkanının mümkün olmaması halinde Satıcı tahsil etmiş olduğu ürün bedelini herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin Alıcı’nın kredi kartına iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.     TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

     Satıcı’nın Alıcı’nın siparişi üzerine Sözleşme ile bağlı olabilmesi ve teslimat yapabilmesi için Sözleşme bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka tarafından iptal edilir ise, Satıcı’nın ürüne ilişkin teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

Ürün/Ürünler, Alıcı’nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu teslimat adresinde kendisine veya teslimat kişisine teslim edilecektir.  Teslimat esnasında Alıcı’nın veya teslimat kişisinin beyan ettiği adreste bulunmaması halinde Satıcı’nın teslim yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği Taraflar’ın kabulünde olacaktır. Bu nedenle Alıcı’nın Ürünü/Ürünleri geç teslim almasından ya da hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve masraflardan hiçbir şekilde Satıcı sorumlu tutulamaz.

Alıcı, teslimat adresini doğru ve güncel olarak beyan ettiğini aksi takdirde doğru bildirilmemiş teslimat bilgilerinden kaynaklanan durumlardan sorumluluğun Alıcı üzerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aksi Satıcı tarafından açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Ancak Satıcı tamamen kendi takdir yetkisi kapsamında minimum sipariş tutarı belirleyerek siparişe ait ücretsiz teslimat gerçekleştireceğini beyan edebilir.

Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ilk iş gününde işleme alınacaktır.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

6.     MÜCBİR SEBEPLER

    Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya imzalandığı tarihte öngörülemeyen Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen ve Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını geçici olarak veya daimi olarak yerine getirmelerini olanaksızlaştıran; doğal afet, savaş, terör, darbe, halk ayaklanması, olağan üstü hal ilanı, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt ve sair durumlar Mücbir Sebep olarak kabul edilecektir. Taraflar, yukarıda belirtilen şartlar oluşmadıkça, ekonomiyi, piyasayı olumsuz etkileyen herhangi bir halin işbu Sözleşme bakımından Mücbir Sebep hali olarak kabul edilmeyeceğini kabul ve beyan ederler.  

Mücbir Sebep halinin gerçekleşmesi halinde Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklendiği edimleri tek taraflı olarak ödenen bedelin iadesini yapmak suretiyle tazminatsız olarak feshedebilir.

 

7.     DELİL SÖZLEŞMESİ

    Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda aralarındaki e-posta yazışmalarının, dahili iletişim sistemi üzerinden yapılan yazışmaların, Satıcı’nın tüm elektronik kayıtlarının, log kayıtlarının, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu e-arşiv kayıtlarının, resmi defterlerinin, ticari kayıtlarının, Taraflar için bağlayıcı, yeterli, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

8.     YETKİLİ MAHKEME

     İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup, uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.